Regional Design. Het is geen toeval.

De zonweringdessins van Sattler zijn momentopnames van onze wereld.

De kleurwerelden, die we in onze leefomgeving waarnemen, zijn beinvloedt door:

        Licht, klimaat, landschap en cultuur

Het kleurklimaat van een regio is van wezenlijke invloed op ons welzijn. Ondanks toenemende globalisering vinden we in de diverse regionen de verschillende kleurwerelden. We maken onderscheid tussen ongerepte (natuurlijke kleurwerelden) en verstedelijkte gebieden (kunstmatige kleurwerelden). Ze kenmerken een regio.

In samenwerking met Dr. Leonhard Oberascher.

Regional Design