twilight Indoor

Artikel 279 – aluminiumbelagd på en sida
för inomhusbruk | PVC-fri | dimensionsstabil | optimal genomsiktlighet | textilt utseende | brandklassad

Artikel 280 Protect – aluminiumbelgd på båda sidor
för inomhusbruk | PVC-fri | dimensionsstabil | optimal genomsiktlighet | textilt utseende | brandklassad | Skyddar mot elektromagnestisk nedsmutsning (upp till 99%)

 279 A10
 279 A70
 280 AA7