«

Med Outduratyger blir parasoller ”eyecatchers” på varje uteplats.

Eftersom parasoller är utsatta för permanent solstrålning är fiberns kvalitet avgörande för hur länge det dröjer innan materialet bleks. Outduratyger är producerade i spinnfärgad märkesakryl. Det betyder att färgpigmenten finns i fibern, i kärnan av materialet, och inte bara på ytan. Materialet har därför en bättre motståndskraft mot solljus som gör att färgen består längre.

Certifierad UV-standard

UV-strålningen, som är skadlig för huden, har ökat i styrka de senaste åren. Vad många inte känner till är att om man väljer ett Outduratyg så ökar skyddet mot skadlig UV-strålning. Outduras parasollväv är certifierad enligt världen mest ansedda testmetod: UV-801. Om materialet har en UV-skyddsfaktor på 40 så reflekteras eller absorberas 97,5% av strålningen.    

Den breda kollektionen av parasollväv sträcker sig från starka till diskreta toner. Här hittar du en översikt av våra vävar som kan användas både för offentlig och privat miljö.

Det värde för UV-skydd som vi anger är baserat på de mest strikta tester som finns. Testerna utförs i simulerade miljöer med extrema förhållanden.  Strålningen under testerna är exempelvis lika intensiv som solen i Australien.